เป้าหมายการเบิกจ่ายกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ

การเบิกจ่ายสำหรับโครงการขนาดใหญ่บางโครงการได้เกินเป้าหมายรวมถึงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยสายสีส้มและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอัพเกรดสายส่งไฟฟ้าในภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศไทย เขาเสริมว่ารองนายกรัฐมนตรีสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ได้สั่งให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจดำเนินการตามเป้าหมายการเบิกจ่ายซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

สำหรับแผนความร่วมมือสาธารณะ (PPP) สำหรับปีนี้มีโครงการที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 6 โครงการมูลค่า 85,067 ล้านบาท โครงการเหล่านี้รวมถึงการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการบริหารจัดการท่าเรือสาธารณะสำหรับการถ่ายโอนผลิตภัณฑ์เหลวมูลค่า 13 พันล้านบาทการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ของโครงการทางด่วน KathuPatong ในจังหวัดภูเก็ตมูลค่า 14,777,000,000 โครงการที่หนองหอยจังหวัดเชียงใหม่มูลค่ารวม 5,550 ล้านบาทและโครงการบ้านจัดสรรของการเคหะแห่งชาติตามเส้นทางระบบขนส่งมวลชนมูลค่า 4,235 ล้านบาท