ความสำคัญต่อการพัฒนาตัวอ่อน

นักวิจัยได้ค้นพบว่าโมเลกุลสามารถช่วยป้องกันเนื้องอกในสมองบางประเภทได้อย่างไรโดยการจำแนกและยับยั้งโปรตีนที่ก่อให้เกิดโรคได้ การศึกษาของพวกเขาในแมลงวันผลไม้ที่ตีพิมพ์ในวารสารeLifeอาจนำไปสู่แนวทางการรักษาที่มีศักยภาพใหม่สำหรับเนื้องอกในสมองในอนาคต สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์มีทางเดินสัญญาณหนึ่งทางซึ่งเรียกว่าสัญญาณ Notch

ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาตัวอ่อน การสร้างและบำรุงรักษาสัญญาณ Notch ที่ถูกต้องถือเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความสมดุลของจำนวนเซลล์ต้นกำเนิดที่เกิดขึ้นในร่างกายและสมอง การกระตุ้นสัญญาณ Notch ในเซลล์ประสาทที่ผิดปกติซึ่งส่งสัญญาณไปยังเซลล์ต้นกำเนิดประสาททำให้เซลล์ต้นกำเนิดส่วนเกินเหล่านี้เกิดขึ้นในสมองได้และอาจนำไปสู่การพัฒนาเนื้องอกในสมองได้