การค้นพบทางเดินของโมเลกุลที่สำคัญ

เราสามารถค้นพบบทบาทต่างๆที่เปปไทด์เหล่านี้เล่นในการควบคุมขนาดและการเผาผลาญของร่างกายและทำลายยีนที่เกี่ยวข้องกับตัวรับนี้ ทีมงานประสบความสำเร็จนี้ โดยการค้นพบทางเดินของโมเลกุลที่สำคัญในการกำหนดขนาดของยุงและการเผาผลาญอาหาร ยุงขนาดเล็กที่มีทรัพยากรไขมันลดลงสุกในเวลาต่อมาและมีชีวิตที่สั้นกว่ายุงที่ไม่ได้แปรรูป

ยุงเหล่านี้ยีนมีความสามารถในการสืบพันธุ์ต่ำและความสามารถในการแพร่เชื้อโรคที่เป็นโรคได้คุณสมบัติของ CRISR-Cas9 ยุงกลายพันธุ์สามารถใช้ประโยชน์ได้ในการพัฒนาวิธีการควบคุมยุงแบบใหม่ความท้าทายจำนวนมากยังคงอยู่บนท้องถนนอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ผลการศึกษาปรากฏอยู่ในการดำเนินการของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ